Digi Challenge 2018 #2

6 december 2018, OBA Amsterdam

Donderdag 6 december vond de 2de editie van Digi Challenge 2018 plaats in de OBA.

Meer dan 130 belangstellenden waren aanwezig om met elkaar te werken aan het verkleinen van de digitale kloof. Dat veel personen en initiatieven bezig zijn en zich inzetten voor een digitale stad voor iedereen, bleek deze middag wederom. Op verschillende plaatsen in de OBA werd gesproken, gewerkt en/of geïnformeerd.

Zo waren er 5 workshops over verschillende prangende thema’s die door jullie eerder aangemerkt zijn als onderwerpen waar we met elkaar verder over na moeten denken en stappen in moeten zetten.

Er was een LAB aanwezig waar de gehele dag een groep ervaringsdeskundigen intensief met elkaar aan de slag ging.
Zij brachten belangen en behoeften in kaart ten aanzien van de digitale inclusie.

Aan de Digi tafel: Tech Edu Fonds zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en bedrijven om verder te gaan met het bereiken van mensen in een minima situatie om hen training en educatie te bieden voor tech banen (waar een zeer grote behoefte aan personeel is).

En last but not least: op de 1ste verdieping werd de Vraag App aangeboden aan mensen (gratis) in een minima situatie die die dag kledingbonnen kregen.

Kortom De Digi Challenge bruiste en borrelde, er zijn stappen gezet en weer vele lijntjes uitgezet tussen de verschillende partijen. En dat blijven we ook buiten de Digi Challenge doen want zoals ook Wethouder Marjolein Moorman aangaf, alleen met elkaar: gemeente, initiatieven, bedrijven, professionals en vrijwilligers kunnen we gelijke kansen creëren. En dat betekent dat iedereen mee moet kunnen doen in een digitale stad!

De workshops

Lees hieronder de output van alle workshops.

Vandaag naar morgen kijken

De innovaties op het gebied van digitale hardware en software volgen elkaar in razend tempo op. Terwijl het ontwikkelen van gedegen lesmodules tijd vergt. Tijdens deze workshop zijn we aan de slag gegaan met dit dilemma.

Op interactieve wijze nam Futuroloog professor Wim de Ridder de deelnemers mee in de boeiende in de verwachte ontwikkelingen voor de nabije en verre toekomst. Ook werd er ingegaan welke implicaties er te verwachten zijn voor het gezamenlijke werkveld.

Geconcludeerd werd dat de ontwikkelingen snel gaan en spannend zijn. Maar ook hoop bieden. Wat de technologie helpt om kennis en kunde beter in te zetten. Uit de workshop zijn twee concrete aanbevelingen gekomen. De eerste is dat der kwartiermakers zouden moeten komen die de overheid helpen bij de digitale ontwikkeling en bescherming van de burger. Een andere aanbeveling was om vooral ook lesmodules te ontwikkelen die focussen op de capaciteiten van burgers als deelnemers in sociale netwerken te verbeteren.

■ Het gaat heel snel en het is heel spannend
■ Technologie kan ons helpen onze kennis en kunde beter in te zetten
■ Kwartiermakers zouden de overheid moeten helpen in de bescherming van de burger

Hey, Doelgroep!

Tijdens de workshop Hey Doelgroep maakten de deelnemers kennis met verschillende persona’s laaggeletterdheid. Een persona is niet één persoon maar representeert een groep mensen. We gebruiken deze persona’s om te denken vanuit de leefwereld, de wensen en de behoeften van onze doelgroepen. De deelnemers werden uitgedaagd om scherp te krijgen wat de doelgroep nu echt nodig heeft en hoe je hen beter kan bereiken door daarop in te spelen. De belangrijkste conclusies die we met elkaar trokken?

■ Maak kleine stapjes: check steeds weer bij je doelgroep of je op het goede spoor zit.
■ Zoek het dichtbij ‘hun’ huis: de bibliotheek of een klaslokaal is voor mensen een enge plek, een te hoge drempel. Zorg dat je dichtbij plekken bent die voor hen veilig zijn.
■ Alles valt of staat bij vertrouwen: luister daarom naar de vraag, zonder na te denken over je eigen aanbod. Met vertrouwen kom je verder!

Download hier de presentatie

Privacy, what the hack!

■ PERSOONSGEGEVENS HEB JE TE LEEN! Ze zijn niet van het project/organisatie etc. maar van betrokkene!

■ Betrek bij de ontwikkeling van een project op voorhand het privacy onderwerp. Voor de OBA is dat de FG.

■ Vraag niet meer persoonsgegevens uit dan dat je daadwerkelijk nodig hebt voor het verwezenlijken van het project (Privacy by Design).

■ Het verkrijgen van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens zal in de meeste gevallen niet gelden omdat betrokkene in enige mate van afhankelijkheid heeft ten aanzien van het project.

■ Welke informatie deel je VAN kwetsbare Amsterdammers.

Hoe vraag en aanbod elkaar ontmoeten

De mogelijkheden om digitale vaardigheden te verbeteren zouden dmv een bewustwordingscampagne onder de aandacht gebracht moeten worden van Amsterdammers, én van professionals die kunnen signaleren. En signaleren moet men leren: durven te bespreken en goed door te vragen.

In het kader van doorverwijzing is er behoefte aan een goed actueel overzicht van het aanbod, een informatiepunt dat onafhankelijk is. Met daarnaast netwerkbijeenkomsten. Tegelijk moet men zich niet blind staren op één digitaal overzicht. Warme overdracht via persoonlijk contact werkt het best. Beide moeten elkaar versterken.

Er is vraag naar meer aanbod op het gebied van digitale vaardigheden dat laagdrempelig is en aansluit op leefwereld en specifieke behoefte van deelnemers. 1 op 1 aanbod werkt het best omdat de vraag zo divers en vaak heel specifiek is. Goede training en begeleiding van vrijwilligers is daarbij van belang. Uitdaging: vind de vrijwilligers

■ Signaleren moet je leren
■ Paradox: behoefte aan goede actuele overzichtswebsites, maar ook aan persoonlijke doorverwijzing
■ Meer aanbod één op één

Beschikbare digitale leermiddelen

■ Leermiddelen worden al gebruikt met tops. Tips kunnen gerealiseerd worden.
■ Deel van de doelgroepen wordt onvoldoende bediend
■ Context van leerder belangrijk, zou in training moeten worden opgenomen

Download hier de presentatie

Heb je vragen?

Pact Amsterdam
×