18 jaar, hoera volwassen!

Maar 18 brengt niet alleen meer vrijheid met zich mee helaas. Zodra je 18 wordt, word je ook geacht van het een op het andere moment zelf je geld te beheren, juist uit te geven en je kosten te overzien en te betalen.

Naarmate jongeren ouder worden, komen ze vaker geld tekort. 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. (bron: Nibud) Uit onderzoek onder 130.000 jongeren in Amsterdam blijkt dat de helft hiervan schulden heeft van duizenden euro’s. (bron: AT5-2015)

De ‘financiële valkuil’ van 18 is een belangrijk moment in het leven van jongeren om te voorkomen dat een leven lang schulden zich aandient. Er zijn inmiddels al verschillende initiatieven en instrumenten beschikbaar om jongeren en hun ouders te informeren en te ondersteunen hierbij.

Welke instrumenten zijn er al in Amsterdam? En hoe kunnen we deze initiatieven versterken en versnellen zodat meer jongeren bereikt en geholpen worden? 

Op woensdag 19 juni gaan we met deze vragen aan de slag samen met jongeren zelf, bestaande initiatieven, zorgverzekeraars, telecom aanbieders, ouders, gemeente en nog meer betrokkenen. 

Programma
 
13.30 – 14.00 uur  Ontvangst

14.00 – 14.20 uur  
Spreker Gerzon Soenarto (125 procent – ‘Hoe word je rijk’?) 

14.20 – 15.00 uur  

In gesprek over de financiële valkuil

15.00 – 16.20 uur  
Break out sessies

16.20 – 17.00 uur  Plenaire afsluiting

17.00 – 18.00 uur  Netwerkborrel

Ben jij erbij op woensdag 19 juni?

De Meevaart

Balistraat 48A
1094JN Amsterdam

De Meevaart

×
Pact Amsterdam