Succesvolle en productieve 020-sessie ‘stadsDELEN’!

Dinsdag 21 november stond de 7de 020-sessie in het teken van ‘stadsDELEN’.  Dat er behoefte is aan ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende stadsdelen bevestigden de meer dan 60 belangstellenden in buurthuis Anansi in Amsterdam Zuidoost. Centraal stonden: Zuidoost, Nieuw-west en Noord. Het draaide deze middag niet per se om wat er aan initiatieven is maar voornamelijk om de methodiek en interventie ervan.

In een vraaggesprek onder leiding van Saskia Paulissen vertelden de stadsdelen en initiatieven in vier gespreksronden over hun aanpak, succes en struikelpunten. De aanwezigen reageerden vrijwel direct, er was veel herkenning en ook de verbindingen werden snel gemaakt. Dit was precies het doel van deze middag. Al deze afspraken die hieruit volgden vind je in de actielijst ‘Wij spreken af 020-sessie StadsDELEN’ die je samen met deze mail ontvangt.

Vier gespreksronden:
Stadsdeel Noord
Stadsdeel Nieuw-west
Stadsdeel Zuidoost
Stadsdeel overkoepelend

Na afloop van het plenaire programma werd er druk verder gepraat en kennisgemaakt. Wat ons betreft was dit een zeer succesvolle bijeenkomst die zeker naar meer smaakt. Voor nu delen we de actielijst met jullie en is iedereen vrij contact met elkaar te zoeken. Tevens zal een medewerker van de gemeente ook aan de acties gekoppeld worden om te volgen wat eruit voort komt en te kijken waar de gemeente eventueel nog kan ondersteunen.

Illustrator: Tineke de Boer

×
Pact Amsterdam