PACT-sessie ENERGIE

Dinsdag 28 januari  | 13.30 – 18.00 uur  |  Tolhuistuin

Dat er een hoop gaat veranderen de komende jaren staat vast maar hoe realiseren we als stad een eerlijke energietransitie voor iedereen? Tijdens de PACT-bijeenkomst Energie gaan we in gesprek met bewoners van Amsterdam, bedrijven, gemeente en initiatieven uit de stad die zich bezighouden met duurzaamheid, armoede en de energietransitie. 

 

We focussen ons deze dag op 3 thema’s:

  1. Bewustwording  Op welke wijze betrekken we Amsterdamse minima bij de energietransitie?                                                                                                                       
  2. Inkomen & energiebesparing – Hoe kun je met weinig inkomen toch meedoen, bijdragen en misschien wel profiteren van de energietransitie.                                                                                         

  3. Werkgelegenheid – Hoe kunnen mensen profiteren van de werkgelegenheid die ontstaat door de energietransitie?

 

Programma  

13.30 uur – Inloop Tolhuistuin

14.00 uur – Plenair programma

  • Keynote spreker
  • 3 cases uit de stad

15.15 uur – Deel-sessies per thema  

  1. Bewustwording

  2. Inkomen & energiebesparing 

  3. Werkgelegenheid

16.30 uur – Plenaire terugkoppeling met wethouder van Doorninck

17.00 uur   Netwerkborrel

Ben jij erbij op dinsdag 28 januari?

Tolhuistuin

IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam

Tolhuistuin

×
Pact Amsterdam