PACT-sessie ENERGIE

Dinsdag 28 januari  | 13.30 – 18.00 uur  |  Tolhuistuin

Dat er een hoop gaat veranderen de komende jaren staat vast maar hoe realiseren we als stad een eerlijke energietransitie voor iedereen? Tijdens de PACT-bijeenkomst Energie gaan we in gesprek met bewoners van Amsterdam, bedrijven, gemeente en initiatieven uit de stad die zich bezighouden met duurzaamheid, armoede en de energietransitie. 

 

Programma  

13.30 uur – Inloop Tolhuistuin

14.00 uur – Plenair programma

  • Keynote spreker
  • 4 casesses uit de stad
    • Energiebesparing: Energy Challenge
    • Bewustwording/energiebesparing: Jungle Dapperbuurt Oost
    • Bewustwording: Cocratos Zuidoost
    • Werkgelegenheid: Step2Save (Vattenfall)

15.15 uur – Deel-sessies per thema  

16.30 uur – Plenaire terugkoppeling met wethouder van Doorninck

17.00 uur   Netwerkborrel

Ben jij erbij op dinsdag 28 januari?

Tolhuistuin

IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam

Tolhuistuin

×