AFI (art for impact)

Bottle-up is een recycle systeem, bestaand uit inzamelpunten voor plastic flesjes en aluminium blikjes.
Ons initiatief genaamd ‘’Bottle-up’’ is ontstaan uit de behoefte om verschillende mensen (bevolkingsgroepen) en daarmee zowel verschillende kansen als uitdagingen, samen te brengen voor een schonere, inclusievere en leefbaardere stad.

Ons doel is om in 2023 aan de hand van 100 Bottle-ups 10.000 kilo (ongeveer 700.000 flesjes) aan waardevolle statiegeld flesjes en blikjes op te vangen, wat resulteert in €100.000 aan statiegeld. Het systeem biedt enerzijds een laagdrempelige manier om bij te dragen aan de stad door je straat/huis afval waar statiegeld op zit te deponeren op een bottle-up inzamelpunt. Anderzijds vervult Bottle-up een belangrijke maatschappelijke rol door bij te dragen aan de re-integratie van daklozen en het vergroten van hun kansen om weer deel te nemen aan de samenleving. Het biedt hen niet alleen een inkomen voor daklozen en de economische onderklasse, maar ook een gevoel van betrokkenheid en zingeving.

Door dit initiatief worden de kansen vergroot voor daklozen om hun leven weer op te bouwen en actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

Met Bottle-up willen we niet alleen een positieve impact hebben op het milieu door recycling te bevorderen, maar ook een positieve sociale verandering teweegbrengen. We geloven dat dit systeem een duurzame en inclusieve oplossing biedt voor de uitdagingen waarmee onze stad wordt geconfronteerd.

AFI

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder