A little less conversation, a little more action

Dit jaar hebben we het helemaal anders gedaan! In januari zijn we met vijf Challenges gestart die voortkwamen uit de 11 wegwijzers op weg naar digitale inclusie. Met verschillende partijen uit de stad zijn we de Challenges gaan uitwerken, in gang gaan zetten en hebben we gezocht naar oplossingen en verbeteringen.

In juni kwamen we tussentijds bij elkaar om de bevindingen en resultaten tot dan toe te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het was een leerzame en succesvolle route die we volgden en op 12 oktober jongstleden presenteerden we elkaar en alle deelnemers de resultaten tot dusver.

Wat een energie en wat hebben we veel met elkaar bereikt en/of in gang gezet!

De presentaties hebben we voor jullie nog een keer op een rijtje gezet:

De 5 Digi Challenges

1) Vraag het de deskundigen!

Het opzetten en zichtbaar maken van een denktank aan ervaringsdeskundigen. Deze denktank is bereikbaar en inzetbaar voor overheid, taal-instanties, bedrijven , kortom iedereen die zijn/haar website en andere digitale middelen toegankelijk wil maken voor een brede doelgroep.

Wegwijzer 7 

2) Digitale toegang vanaf 18 jaar

De financiële valkuil voor 18-jarigen heeft veel aandacht gekregen de afgelopen jaren, echter de stap die ervoor zit, dat jongeren digitale toegang moeten hebben wordt vaak vergeten. In Challenge 2 gaan we met elkaar aan de slag dit op te lossen.

Wegwijzer 5

3) Word vrijwilliger

In bijna iedereen schuilt een potentiële vrijwilliger op het gebied van het versnellen van de digitale inclusie bij kwetsbare doelgroepen. Niet iedereen is zich er bewust van en niet iedereen weet waar hij/zij een steentje kan bijdragen. In Challenge drie gaan we aan de slag om via bedrijven de groep vrijwilligers te vergroten. 

Wegwijzer 10

4) Dat is privé

Al jaren is het privacy beleid en hoe daar mee om te gaan stof tot discussie. En sterker nog deze discussie stopt nooit omdat alles blijft veranderen. Wat we wel kunnen doen is met elkaar inzichtelijk maken wat de meest voorkomende richtlijnen en handelingen zijn waar organisatie momenteel mee werken om zo een richtlijn-document met elkaar samen te stellen op het vlak van privacy 2023 (en dit jaarlijks toetsen bij elkaar en aanpassen).

Wegwijzer 11

5) Carrière in de tech en ict

Van digitale kloof naar een carrière in de tech. Dat lijkt nogal een overbrugging, toch is deze meer voorhanden dan dat iedereen denkt. De techwereld zoekt heel hard mensen en biedt kansen, juist voor jongeren, herintreders etc. Mensen die perspectief kunnen gebruiken in hun leven. Bedrijven bieden trajecten aan en baangarantie. Hoe brengen we dit onder de aandacht en werven we meer mensen?

Wegwijzer 1