Samen sterk tegen armoede

Het Pact voor Amsterdam brengt partijen uit de stad die zich bezig houden met armoede bestrijding bij elkaar. Er zijn gelukkig veel initiatieven vanuit zowel de gemeente, bedrijven als betrokken Amsterdammers. Pact brengt deze partijen bij elkaar door activiteiten te organiseren. Zo leren partijen elkaar kennen, wordt kennis uitgewisseld en ontstaat samenwerking op relevant gebieden.

Samen werken aan een oplossing

Het Pact voor Amsterdam is een netwerk van de initiatieven van de gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de strijd tegen armoede. Het Pact voor Amsterdam wil de gezamenlijke impact vergroten door het verbinden van initiatieven tegen armoede met bedrijven en andere initiatieven. Zo betrekt Pact een groot aantal partijen in de stad bij de armoedeproblematiek en werken we samen aan oplossingen.

×