Reglement 

Wie komen in aanmerking voor de Omarmprijs?

De nominaties
Over enkele maanden kunnen personen en organisaties die in aanmerking willen komen voor de Omarmprijs zichzelf weer nomineren. Het is ook mogelijk om een andere organisatie of persoon te nomineren. Nominatie biedt geen garantie om in de selectie van de jury te komen. Inzenden kan nu al, en de sluitingsdatum is 1 oktober 2020. Inzendingen die daarna worden verstuurd worden helaas niet meegenomen.

Genomineerden
Voor nominaties komen in aanmerking: privépersonen, rechtspersonen, profit- en non-profit organisaties. De activiteit waarvoor de prijs wordt toegekend, mag geen winstoogmerk hebben. Politieke partijen en direct daaraan gelieerde organisaties kunnen niet genomineerd worden. Prijswinnaars van vorige jaren mogen niet meer voor hetzelfde initiatief genomineerd worden.

Wat zijn de voorwaarden?
– Het initiatief heeft een bijzondere en aantoonbare maatschappelijke betekenis voor haar buurt gericht op armoedebestrijding;
– Het initiatief respecteert mens en milieu, zowel binnen als buiten de organisatie en handelt ten alle tijden binnen de grenzen van de wet;
– Het initiatief is origineel en vernieuwend óf bewezen succesvol
– Het initiatief leidt tot concrete verandering van de situatie
– Het initiatief heeft een bijzondere persoonlijke betrokkenheid
– Het initiatief verblijft in Amsterdam of heeft daar haar statutaire zetel
– De kandidaten zijn, wanneer zij bij de drie genomineerden eindigen, akkoord met het gebruik van beeld en video in diverse, relevante media.
– De voorgedragen kandidaten zijn op de hoogte gebracht van de voordracht en verbinden zich als genomineerde aan:
– filmopnames op eigen locatie(s)
– actieve deelname aan de jury van de verkiezing in het jaar erna
– aanwezigheid bij de uitreiking van de Award

Wat is de procedure?

– Van 29 april tot 14 juni kunnen initiatieven aangedragen worden of zichzelf opgeven.
– Vanaf 17 juni kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun favoriete initiatieven.
– Op 17 juli wordt de shortlist (9 initiatieven, 3 per categorie) bekend gemaakt.
– De PACT makelaar kan per categorie één wildcard voor een nominatie geven.
– In de laatste week van september is het juryoverleg en worden de winnaars per categorie en de overall winnaar bepaald.
– 17 oktober (op WereldArmoededag) is de uitreiking van de Omarmprijs.

Wat valt er te winnen?
De prijs bestaat voor de winnaar uit een geldbedrag van € 5000 en voor de  overige categorieën prijswinnaars uit een geldbedrag van € 2500. Het geldbedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de winnaar. Het geld is bedoeld als blijk van waardering en aanmoediging voor de activiteiten waarvoor de prijs wordt toegekend en mag alleen daarvoor worden aangewend. Om de prijs in ontvangst te nemen tekent de ontvanger een verklaring waarin wordt verklaard dat de prijs voor het genoemde doel wordt gebruikt.

Wie bepaalt de winnaar?
De shortlist wordt bepaald door de online stemmen. En de winnaars worden bepaald door de jury van de Omarmprijs. De beslissing van de jury is bindend en er is geen beroep of bezwaar mogelijk.