Reglement

De nominaties
Over enkele maanden kunnen personen en organisaties die in aanmerking willen komen voor de Omarmprijs zichzelf weer nomineren. Het is ook mogelijk om een andere organisatie of persoon te nomineren. Nominatie biedt geen garantie om in de selectie van de jury te komen. Inzenden kan nu al, en de sluitingsdatum is 28 september 2021. Inzendingen die daarna worden verstuurd worden helaas niet meegenomen.

Genomineerden
Voor nominaties komen in aanmerking: privé personen, rechtspersonen, profit- en not for profit organisaties. De activiteit waarvoor de prijs wordt toegekend, mag geen winstoogmerk hebben. Politieke partijen en direct daaraan gelieerde organisaties kunnen niet genomineerd worden.

Prijswinnaars van vorige jaren mogen niet meer voor hetzelfde initiatief genomineerd worden.

Het beoordelen van de nominaties
Er is een organisatiecommissie (o.c.) en een jury. De o.c. maakt een voorselectie uit de nominaties die aan de jury wordt voorgelegd. Deze nominaties worden bekendgemaakt op de website van Pact. De jury beraadslaagt één bijeenkomst, en maakt tijdens het evenement op 12 oktober de vier winnaars van de eerste, tweede, derde en vierde prijs bekend.

Beoordelingscriteria
De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende beoordelingscriteria, waarbij deze criteria geen wegingsfactor kennen:

  1. Het initiatief heeft een bijzondere en aantoonbare maatschappelijke betekenis voor haar buurt gericht op armoedebestrijding;
  2. Het initiatief respecteert mens en milieu, zowel binnen als buiten de organisatie en handelt ten alle tijden binnen de grenzen van de wet;
  3. Het initiatief is origineel en vernieuwend óf bewezen succesvol
  4. Het initiatief leidt tot concrete verandering van de situatie
  5. Het initiatief heeft een bijzondere persoonlijke betrokkenheid
  6. Het initiatief verblijft in Amsterdam of heeft daar haar statutaire zetel

Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend en er is geen beroep of bezwaar mogelijk.

De Prijs en de winnaar
De prijs bestaat voor de winnaar uit een geldbedrag van € 5000 en voor de 3 overige categorieën prijswinnaars uit een geldbedrag van € 2500. Het geldbedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de winnaar. Het geld is bedoeld als blijk van waardering en aanmoediging voor de activiteiten waarvoor de prijs wordt toegekend en mag alleen daarvoor worden aangewend. Om de prijs in ontvangst te nemen tekent de ontvanger een verklaring waarin wordt verklaart dat de prijs voor het genoemde doel wordt gebruikt.