Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld en ervaringen gedeeld. Isolement en eenzaamheid worden doorbroken. Men voelt zien weer gezien en gewaardeerd en krijgt het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Er wordt geluisterd en dat alleen al doet goed. Vrouwen en senioren ondersteunen elkaar bij het oplossen van problemen en leren van elkaar. Door het contact met anderen worden mensen gemotiveerd om te participeren in de maatschappij en kansen te benutten. De onderlinge steun geeft hun kracht en zelfvertrouwen.

Home

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Ik ben rijk

‘Ik ben rijk!’ is het eerste trainingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen weerbaarder te maken tegen de negatieve effecten van armoede. De groepsinterventies zijn gebaseerd op beproefde methodieken als…
Lees verder