De wereld na corona – Interview Stichting Blik op talent

Interview Stichting Blik op Talent

Blik op Talent is er om de sociale en arbeidsparticipatie in Amsterdam West te bevorderen. Wij helpen mensen uit een situatie van armoede en eenzaamheid door middel van coaching en training. Iedereen is welkom. Jong en oud, ongeacht afkomst, leeftijd, religie, seksuele geaardheid. Coach en trainer, Saskia van Wijk, zet zich met hart en ziel in om buurtbewoners te helpen hun talenten en passie te (her)ontdekken en deze in te zetten.

 

Kun je kort schetsen wat de eerste lockdown en de onwetendheid die we allemaal hadden rondom een pandemie een jaar geleden voor jullie betekende? 

De uitbraak van corona heeft ontzettend veel stress bij onze deelnemers veroorzaakt. We zijn meteen in week 1 overgeschakeld op digitaal onderwijs. Verschillende stageplaatsen sloten hun deuren voor stagiaires. Dit zorgde voor de nodige uitdagingen. Naast het feit dat de moeders geen laptop en IPad hulpmiddelen hadden, bleek dat de benodigde digitale vaardigheden bij de doelgroep ontbrak.

 

Waarvan dacht je, ‘hoe gaan we dit doen? En wat heeft je het meest verbaasd het afgelopen jaar?

Er is geen sprake van paniek geweest. De vastberadenheid om de deelnemers te ondersteunen bij het behalen de startkwalificaties is enorm. Wij zien opleiding en werk echt als de weg uit armoede en wilden dit dus niet een jaar in de kast zetten. Daarom hebben wij ook ondanks de verscherpte corona maatregelen de intensieve begeleiding voortgezet. Het verbeteren van de digitale vaardigheden van cursisten is een belangrijke speerpunt geworden. Voorts is er ook een start gemaakt met het creëren van simulatie stageplaatsen zodat deelnemers geen achterstanden opliepen en toch de theorie in praktijk konden oefenen.

 

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van corona en de lockdown geweest voor de mensen die jullie ondersteunen?

De ontkenning van corona op Social media en bijbehorende fake nieuws heeft enorme impact op de deelnemers gehad. Coaches hebben veel uren besteed aan het weerleggen van de onwaarheden die over corona worden verspreid. De zorgen van deelnemers om hun kinderen die een onderwijsachterstand hebben opgelopen zijn ook toegenomen.

 

Met het oog op de ‘heropening’ van de wereld waar richten jullie je op? 

Begin april mochten 20 Wijkleerschool-cursisten hun mbo 1 en mbo 2-diploma in ontvangst nemen! We zijn ontzettend trots op deze dames en heren, die in corona heel hard hebben gewerkt en nu doorstromen naar vervolgonderwijs of met startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden. De ervaringen met de stageplaatsen in een simulatie omgeving worden ook nu voortgezet. Verder gaan wij bij de instroom van nieuwe cursisten meer aandacht besteden aan een digitale vereiste.  

 

Wat is het eerste wat jezelf weer gaat doen als de wereld open is?

De digitale kennis is essentieel om vervolgstudies te volgen. Saskia is van mening dat het succes van de wijk leerschool nauw samenhangt met de persoonlijke begeleiding die aan cursisten wordt gegeven. Met aandacht voor de gezinssituaties en alle sociaaleconomische problemen. Opleiding en werk als een weg uit armoede en een manier om de situatie van het gezin duurzaam te verbeteren.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder