De wereld na corona – Interview Stichting Profor

Interview Stichting Profor

“Sinds 1997 zijn wij er om mensen met een hulpvraag of in de achterstandsproblematiek te helpen. We richten ons op etnische minderheidsgroepen in Nederland, in het bijzonder Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen” Dit zegt Lucia Martis, directeur van Stichting Profor.

 

Onze aanpak kenmerkt zich het beste door onze laagdrempeligheid. Hierbij stellen we het eigen initiatief van de hulpvrager centraal in ons traject. Onze vrijwilligers en family coaches beheersen 4 talen, werken aan het wegwerken van taalachterstanden, lezen brieven en vullen formulieren in. Zij helpen bij; het stabiliseren van schulden, bij woningnood en bieden wanneer nodig een luisterend oor. Ook werkt ProFor samen met formele instanties en vormen een brug tussen de cliënten, ProFor en instanties.

 

Kun je kort schetsen wat de eerste lockdown en de onwetendheid die we allemaal hadden rondom een pandemie een jaar geleden voor jullie betekende? 

Het inloopspreekuur werd vanwege de corona maatregelen in een andere vorm ingezet. De cliënten dienen eerst een afspraak te maken voor hulp. Dit had gevolg voor de dienstverlening. De hulpvragen bestonden uit extra aanvragen van bijstand en WW-aanvragen, aanvraag TOZO voor de ZZP’ers, evenals meer werkzoekenden. De voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid, wonen, werken en participeren in de samenleving konden tijdelijk niet fysiek plaatsvinden maar via zoom. Ook gesprekken tussen cliënten en ambtenaren vonden via zoom of telefonisch plaats.

 

Waarvan dacht je, ‘hoe gaan we dit doen? En wat heeft je het meest verbaasd het afgelopen jaar?

De nood was zo hoog tijdens de pandemie. In samenwerking met de kerken is er gestart met het uitdelen van kant–en-klaarmaaltijden en voedselpakketten. Ook zijn de bewoners van Hogevecht gestart met een moestuin waarin zij hun eigen groente verbouwen.

 

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van corona en de lockdown geweest voor de mensen die jullie ondersteunen?

We zagen gezondheidsproblemen en stress. Een toename van schuldenproblematiek en huiselijk geweld. Als gevolg van faillissementen van bedrijven is er meer werkloosheid. In Amsterdam Zuidoost voornamelijk bij eenmanszaken en flexwerkers. Baan onzekerheid of kwijtgeraakt. Mensen die geen recht hebben op bijstand of een uitkering. Eenzame ouderen zijn verder in een isolement beland.

 

Waar trad het snelst Corona moeheid op? En hoe zijn jullie daarmee omgegaan?

Het overlijden van een van onze medewerkers nadat zij gevaccineerd was, heeft grote impact op ons team van vrijwilligers gehad. We gingen door een rouwproces. Het gaf stress.

 

Wat heb je geleerd in dit bijzondere jaar?

De samenwerking met de diverse sociale partners is verbeterd, maar ook intensiever geworden. Er is periodiek overleg met de politie met betrekking tot huiselijk geweld. Als ook met het ouder- en kindteam, en veilig thuis. Overleg via zoom werd een belangrijk onderdeel in de communicatie.  

 

Wat is het eerste wat jezelf weer gaat doen als de wereld open is?

Een fysieke bijeenkomst met de medewerkers van ProFor.   

Meer interessante berichten

Sonja Kook voor noord

Sonja kookt voor Noord

Als je bij ‘Sonja kookt voor Noord’ binnenstapt is het net als thuiskomen. Het geluid van rammelende potten en pannen, de geur van eten en de bedrijvigheid om je heen.…
Lees verder

El Mazouni Coaching & Sportbegeleiding

El Mazouni Coaching & Sportbegeleiding pakte vorig jaar de Omarmprijs in de categorie Gelijke Kansen voor Kinderen. Oprichtster Saloua El Mazouni zet zich al jaren in voor kwetsbare meiden in Nieuw-West. Zij…
Lees verder

Stichting Carabic

Stichting Carabic ontving vorig jaar de Omarmhoofdprijs van €5000. Leila Azzam en Maureen Hubbard zijn de oprichters van Carabic. Zij zijn erg blij met de Omarmprijs en helpen met het…
Lees verder

Straatvisie Don Bosco

Zainab Mohabbat is ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Straatvisie Don Bosco. Samen met meerdere jongeren zet zij zich in om thuis- en dakloze jongeren in de stad te helpen. Jim Joosten…
Lees verder