Verslag Digi Challenge #4
Digitale versnelling door de lockdown?

De Digi Challenge is een (online) event dat zich richt op digitale inclusie in Amsterdam. Verschillende partijen zoals aanbieders van digitaal lesmateriaal, initiatieven uit de stad, vrijwilligers en professionals en gemeente-medewerkers komen hier bij elkaar om samen naar oplossingen te zoeken om de digitale kloof te verkleinen.

Tafelgesprek 1: Wat is er in vier jaar gebeurd?
Volgens spreker Nicole Goedhart, onderzoeker van het Amsterdam UMC, is er veel gebeurd op digitaal gebied. Organisaties en overheid zijn gaan digitaliseren en het thema ‘digitale inclusie’ staat steeds meer op de agenda. Er is meer aanbod waar mensen terecht kunnen voor hulp en de coronacrisis heeft ontwikkelingen extra versneld. Toch zijn er nog steeds belangrijke aandachtspunten die in onderzoeken van het Amsterdam UMC naar voren komen:

 • Het is voor vrijwel iedereen belangrijk om te beschikken over een device, om uiteenlopende redenen;
 • Mensen zijn erg bereidwillig om digitaal vaardiger te worden en het sociale aspect tijdens cursussen is een grote bijvangst;
 • Zorgen voor meer digitale inclusie vraagt om brede inzet: we moeten het samen doen.

Cybersoek is al zo’n 20 jaar bezig met digitale inclusie. De tafelgasten Karien Sondervan en Fleur Derogee weten daardoor goed wat werkt om mensen bij het vergroten van vaardigheden: tijd en aandacht. Tijdens de coronacrisis merkten ze dat de vraag naar hulpverlening enorm toenam. Ze zetten snel een computerhulplijn op, organiseerden spreekuren en hielpen via WhatsApp. Dat waren sleutels tot succes: gebruik zoveel mogelijk wat mensen al kennen.

Toch is de conclusie dat meer nodig is om van digitale inclusie te kunnen spreken. Organisaties, instanties, bedrijven en overheden: iedereen moet meer oog hebben voor groepen die minder digitaal vaardig zijn. Dat gebeurt nu nog te weinig, waardoor veel zaken eigenlijk alleen nog maar moeilijker zijn geworden.

Tafelgesprek 2: Vooruit kijken
Na een filmpje over toonaangevende initiatieven die tijdens de corona-lockdown plaatsvonden spreken Sander Heikens van NoProtocol, Martijn Smits van de Gemeente Amsterdam en Boris Wagenaar van Digi Surfer over de manier waarop organisaties digitale toepassingen toegankelijker kunnen maken.  Sander geeft aan dat in een ontwikkelproces voor digitale diensten meestal in een vroegtijdig stadium naar alle stakeholder wordt gekeken. Het is hierbij relevant om partijen te stimuleren om ook ‘minder digitaal vaardige mensen’ als stakeholder groep mee te nemen.

Martijn schaart zich hierachter en stelt dat de eindgebruiker altijd centraal moet staan. Daarom doet de gemeente veel onderzoek naar de beleving en ervaring van verschillende doelgroepen. Dat deelt hij op het openbare Open Research Platform, maar daar zouden volgens hem nog veel meer organisaties bij kunnen aansluiten.

Deelsessies
Na het plenaire programma waren er verdiepende sessies in kleinere groepen om door te praten op specifieke onderwerpen, deze te verdiepen en te verkennen of zaken (gezamenlijk) kunnen worden opgepakt. Scroll naar beneden om de belangrijkste conclusies te lezen.

Tot slot
We mogen op de vierde Digi Challenge concluderen dat er veel in gang is gezet de afgelopen jaren en dat in het bijzonder 2020 ons ‘dwong’ met elkaar een grote stap te maken in digitale communicatie. Ook werden in 2020 de groepen die minder digitaal vaardig zijn (en/of niet beschikken over een bruikbaar device) nog meer zichtbaar.

Tijdens de Digi Challenge viel ook dit jaar weer op dat partijen (initiatieven, aanbieders, vrijwilligers, professionals etc.) sterk op zoek zijn naar elkaars expertise en vormen van samenwerking. Wij gaan daarom in 2021 faciliteren dat meer partijen met elkaar in contact komen gedurende het jaar zodat er meer samenwerkingen en effectieve acties ontstaan in aanloop naar Digi Challenge 2021!

Bekijk de gehele livestream

De deelsessies

Sessie 1: verbeteren van de aanbodzijde

 • Stel de gebruiker centraal en betrek diverse doelgroepen bij ontwikkelingen
 • Investeer in ketensamenwerking
 • Zet breed in: zorg voor toegankelijk aanbod, maar ook voor voldoende aanbod om digitaal vaardiger te worden

Sessie 2: de doelgroep centraal stellen

 • Organiseer een klankbordgroep van digitaal minder vaardige gebruikers om input en feedback te geven
 • Betrek diverse gebruikers al vroeg in de ontwikkelfase van digitale toepassingen

Sessie 3: kansen creëren door het coronavirus

 • We weten nu beter wat werkt, dus gebruik die kennis: onderhoud contact via de smartphone (WhatsApp) en verspreid informatie via verschillende kanalen
 • Zorg dat organisaties meer samenwerken om doelgroepen te bereiken en maak het diverse aanbod inzichtelijker

Sessie 4: voortbouwen op laptop-uitdeelacties

 • Het aanbod is schaars, maar de behoefte is nog altijd groot. Zorg daarom dat bij verspreiding goed wordt gekeken hoe groot de intrinsieke motivatie van iemand is om de laptop te gebruiken
 • Zorg voor voldoende begeleiding bij installatie van de laptop en later gebruik

Sessie 5: meer weten over ‘Wijzer Amsterdam’

 • Chatbots zullen wijdverspreid een belangrijke rol krijgen in digitale dienstverlening
 • Op dit moment zijn chatbots niet ingespeeld op een doelgroep die niet digitaal vaardig is.
 • Het is noodzakelijk dat we met zijn allen zorgen dat de functionaliteit van chatbots verbetert, want om het bestaan ervan kunnen we niet heen