Grip op je money

Binnen het thema Thuisadministratie worden er in Amsterdam en Diemen verschillende projecten aangeboden. ‘Moneytalks’ is een laagdrempelig, financieel spreekuur op drie scholen in Amsterdam. Een ervaren medewerker en vrijwilligers van Humanitas bieden ondersteuning aan de leerlingen en ouders/verzorgers. Het bezoeken van het spreekuur is onderdeel van het curriculum, dus niet alleen voor hen met financiele problemen. Het werkt onder andere als preventief instrument: alle leerlingen die 18 jaar worden of de school verlaten krijgen een financiele check, informatie en praktische hulp bij het aanvragen van regelingen, voorzieningen en toeslagen (bijv. studiefinanciering, zorgtoeslag, PakJeKans-regelingen). Tijdens het spreekuur blijken sommige leerlingen gebaat bij het vervolgtraject ‘Get a Grip’: het project voor alle Amsterdamse jongeren tot 27 jaar. Hierbij wordt een jongere gekoppeld aan een goed getrainde (jonge) vrijwilliger die coacht naar financiële zelfredzaamheid. De vrijwilligers ondersteunen de jongeren bij het opzetten van het administratie en andere financiele zaken zoals schulden. Hun ouders/verzorgers worden ook betrokken en krijgen indien gewenst ondersteuning bij hun (financiele) administratie via ‘Thuisadministratie’: het project voor alle volwassen Amsterdammers en Diemenaren. De combinatie van deze projecten werkt succesvol en duurzaam! Onze droom en ambitie is: Moneytalks, Get a Grip en Thuisadministratie voor alle leerlingen, jongeren en volwassenen.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder