Ik ben rijk

‘Ik ben rijk!’ is het eerste trainingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen weerbaarder te maken tegen de negatieve effecten van armoede. De groepsinterventies zijn gebaseerd op beproefde methodieken als Rots en Water, Head- Up en interventies uit de armoedebestrijding. ‘Ik ben rijk!’ versterkt het gevoel van eigenwaarde, draagt bij aan een positief zelfbeeld en leert kinderen positieve en effectieve copingstrategieën inzetten.

Met ‘Ik ben rijk!’ krijgen kinderen weer een gevoel van controle dat ze door armoede zijn kwijtgeraakt. Dit draagt bij aan hun welzijn en stelt hen in staat betere keuzes te maken, zowel voor de korte als voor de langere termijn. De trainingen sluiten aan op actuele kennis van motiverende gesprekken en oplossingsgericht coachen en vergroten het sociaal kapitaal van kinderen door lotgenotencontact.

Er zijn trainingen voor drie leeftijdscategorieën: 4-6 jaar, 6-8 jaar en 8-10 jaar. In de trainingen voor de oudste leeftijdscategorie komt ook omgaan met geld aan bod: vergroten van het inzicht, budgetcoaching en tips om leuke dingen te doen en maken met weinig geld.
De toekomst? De toekomst zijn onze jonge ‘ambassadeurs’ Shamir, Annabella, Chahid, Floris, Issabella en Abdullah! Zij gaan scholen bezoeken om leerkrachten en kinderen kennis te laten maken met ‘Ik ben rijk!’ en het programma samen met hen op te zetten.

https://ikbenrijk.com/

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder