Participatieteam Amsterdam Zuidoost

‘’Niemand hoeft eenzaam te zijn”. Met deze gedachte organiseert het Participatieteam Amsterdam Zuidoost (Pteam) sinds 2016 wekelijks een seniorensoos in buurthuis ‘de Bonte Kraai’ in Amsterdam Zuidoost.

Gezien het feit dat in Nederland éen op de drie ouderen een bepaalde mate van eenzaamheid ervaart, organiseert het Pteam activiteiten die senioren uitdagen om blijvend te participeren aan de samenleving. Onze seniorenactiviteit is een laagdrempelige activiteit, waar senioren van “all walks of life” elkaar wekelijks ontmoeten: Een inclusieve omgeving voor 65+ers ongeacht hun achtergrond, geloofsovertuiging of seksuele oriëntatie waar eenieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Veel van onze senioren hebben vanwege emigratie op latere leeftijd geen volwaardig pensioen en/of AOW opgebouwd waardoor zij maandelijks een tekort hebben van €250. van Als je niet veel te besteden hebt kun je niet of nauwelijks participeren in betaalde activiteiten. We organiseren daarom graag activiteiten met een minimale eigen bijdrage van €1 en gebruiken elke subsidie en eventuele prijs voor de senioren om hun participatie te bevorderen.

Het Pteam wil met haar focus op senioren een stem geven aan een groep die zich niet zo luid laat horen in Zuidoost, maar wel steeds groter wordt terwijl de problemen waarmee deze groep te maken heeft voor een deel ‘verborgen’ blijven. Deze activiteit willen wij graag uitbreiden naar meerdere locaties zodat wij meer senioren kunnen bereiken.

Website wordt gebouwd

Meer interessante berichten

Huize Kalor

Huize Kalor biedt jonge alleenstaande moeders een veilige thuisomgeving, waar ze leren zelfstandig te zijn, structuur te creëren en hun eigenwaarde te kennen. Door begeleiding en steun helpt het gezinshuis…
Lees verder

Hoe word je rijk?

Hoe word je rijk? is een onderwijsprogramma dat jongeren de tools geeft om schulden te voorkomen na hun 18e verjaardag, met diepe wortels in het Amsterdamse onderwijs. Al 11 jaar…
Lees verder

Stichting SES

SES biedt sinds ruim tien jaar een veilige plek voor kinderen en ondersteunt de sociale cohesie in de wijk Venserpolder. Tijdens de coronacrisis groeiden ze stormachtig door het opzetten van…
Lees verder

Stichting WIJs Bijles

WIJs Bijles is een Amsterdamse stichting die kansenongelijkheid tegengaat door bijles toegankelijk te maken voor alle kinderen, waarbij ouders ook bijdragen aan de bijles van een ander kind. Opgericht door…
Lees verder