Participatieteam Amsterdam Zuidoost

‘’Niemand hoeft eenzaam te zijn”. Met deze gedachte organiseert het Participatieteam Amsterdam Zuidoost (Pteam) sinds 2016 wekelijks een seniorensoos in buurthuis ‘de Bonte Kraai’ in Amsterdam Zuidoost.

Gezien het feit dat in Nederland éen op de drie ouderen een bepaalde mate van eenzaamheid ervaart, organiseert het Pteam activiteiten die senioren uitdagen om blijvend te participeren aan de samenleving. Onze seniorenactiviteit is een laagdrempelige activiteit, waar senioren van “all walks of life” elkaar wekelijks ontmoeten: Een inclusieve omgeving voor 65+ers ongeacht hun achtergrond, geloofsovertuiging of seksuele oriëntatie waar eenieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Veel van onze senioren hebben vanwege emigratie op latere leeftijd geen volwaardig pensioen en/of AOW opgebouwd waardoor zij maandelijks een tekort hebben van €250. van Als je niet veel te besteden hebt kun je niet of nauwelijks participeren in betaalde activiteiten. We organiseren daarom graag activiteiten met een minimale eigen bijdrage van €1 en gebruiken elke subsidie en eventuele prijs voor de senioren om hun participatie te bevorderen.

Het Pteam wil met haar focus op senioren een stem geven aan een groep die zich niet zo luid laat horen in Zuidoost, maar wel steeds groter wordt terwijl de problemen waarmee deze groep te maken heeft voor een deel ‘verborgen’ blijven. Deze activiteit willen wij graag uitbreiden naar meerdere locaties zodat wij meer senioren kunnen bereiken.

Website wordt gebouwd

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder