Stichting Blije Buren

Stichting Blije Buren is een stichting die meer dan veertien jaar overal in de stad voedsel ophaalt dat anders in de prullenbak zou belanden. Blije Buren voedt meer dan 3000 mensen per week in de stad met kosteloos voedsel. Blije Buren maakt de basale behoefte toegankelijk voor ieder mens. Toen corona begon is de dienstbarheid en de hulpverlening van de Blije Buren essentieel geworden omdat er veel mensen in de problemen zijn terecht gekomen. Blije Buren bereikt de moeilijke groep die geen toegang heeft voor de officiële gemeentelijke instanties. Blije buren neemt de zorgen en lasten van de mensen over en doet er iets mee. Zij voedt, begeleidt, verzorgt, bezorgt, verwijst de weg en doorverwijst naar allerlei hulporganisaties in de stad. Het doel is om hulpvragers in armoede adequaat te ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. De stichting richt zich op de houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van mensen, maar probeert ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan we op zoek wat werkt.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder