Stichting Carabic

Stichting Carabic ontving vorig jaar de Omarmhoofdprijs van €5000. Leila Azzam en Maureen Hubbard zijn de oprichters van Carabic. Zij zijn erg blij met de Omarmprijs en helpen met het geld de stichting verder op de weg om de buurtbewoners te helpen.

De stichting is sinds 2013 actief in de wijk in Zuidoost. Leila vertelt dat kansenongelijkheid de aanleiding was om iets te doen. Er moest een stem worden gegeven aan de bewoners. Carabic voert diverse projecten en activiteiten uit op verschillende thema’s. De projecten zijn gericht op preventie en de activiteiten op de maatschappelijke zelfredzaamheid, integratie en participatie van kwetsbare bevolkingsgroepen in Amsterdam Zuidoost.

Voedselpakketten

Stichting Carabic richtte zich vóór de Coronapandemie voornamelijk op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij opvoeding en onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Toen het Coronavirus uitbrak, ontving Carabic veel telefoontjes van moeders die geen eten meer in huis hadden. Op dat moment begon Carabic ook voedselpakketten uit te delen uit eigen voorraad. Leila: ’Dit groeide zo snel dat we extra hulp nodig hadden. Dat ontvingen wij van de buurtbewoners, die op hun beurt zelf ook voedsel gaven. Het project kwam in het nieuws en in de kranten. Hierdoor werd Carabic goed zichtbaar en ontvingen wij hulp van het Rode Kruis, het Nederlands Oranje Fonds, Kansfonds en Human Aid’.

‘Men kent en vertrouwt ons’, vertelt Leila. ‘Wij geven de mensen het gevoel dat niemand zich hoeft te schamen. Daardoor komen mensen sneller, ook om hun hart te luchten. Wij werken met vrijwilligers en ook met mensen met een taakstraf of een beperking. Eenieder is welkom en zij voelen zich ook welkom. Uiteindelijk zijn er nu 1500 huishoudens die de voedselpakketten ontvangen. De voedselpakketten zijn voor de minima die geen gebruik kunnen maken van de Voedselbank. Carabic is heel trots dat wij van de gemeente als vangnet kunnen doorgaan’.

Signalen

‘Carabic pikt signalen op uit de buurt. Het kan angst, eenzaamheid, huiselijk geweld of honger zijn. Ik merk dat ouderen zich alleen voelen en honger leiden, terwijl niemand dit ziet. Daarnaast is er nu veel schuldenproblematiek onder jongeren. Het zou mooi zijn als de jongeren een nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan zonder geldproblemen’.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder