Stichting ProFor

Wij hebben als missie om individuen en gezinnen te helpen, zodat zij hun achterstandsproblematiek aanpakken en oplossen en gaan participeren in de Nederlandse samenleving. De achterstanden betreffen vooral gezondheid, financiële situatie, taal en de afstemming met instanties.

De aanpak van achterstandsproblematiek is primair een verantwoordelijkheid van de hulpvrager; de rol van ProFor is helpen, adviseren en stimuleren vanuit een positieve insteek.

De doelgroep van ProFor wordt gevormd door personen en gezinnen in Amsterdam en omgeving, die kampen met achterstandsproblematiek, met name op de gebieden gezondheid, financiën, taal en contacten met instanties. De achterstandsproblematiek kan de integratie in de Nederlandse (Amsterdamse) samenleving belemmeren.

Kwetsbare doelgroep en personen die al jarenlang in Nederland wonen, een baan en sociaal netwerk hebben, maar door omstandigheden (zoals verlies baan, ziekte) zijn vastgelopen. ProFor heeft jarenlange expertise met deze doelgroep die bestaat uit personen uit Centraal Amerika (zoals Antillianen en Spaanstaligen), Afrika en Azië.

Dit geldt ook voor minder zichtbare en niet-geïntegreerde groepen, zoals ongedocumenteerden of personen die oorspronkelijk uit Italië en Spanje komen. Kenmerkend is dat men zelf oplossingen wil zoeken en dat ProFor wordt benaderd om drempels te overwinnen, waarna men zelf weer verder kan.

www.profor.nl

Meer interessante berichten

Huize Kalor

Huize Kalor biedt jonge alleenstaande moeders een veilige thuisomgeving, waar ze leren zelfstandig te zijn, structuur te creëren en hun eigenwaarde te kennen. Door begeleiding en steun helpt het gezinshuis…
Lees verder

Hoe word je rijk?

Hoe word je rijk? is een onderwijsprogramma dat jongeren de tools geeft om schulden te voorkomen na hun 18e verjaardag, met diepe wortels in het Amsterdamse onderwijs. Al 11 jaar…
Lees verder

Stichting SES

SES biedt sinds ruim tien jaar een veilige plek voor kinderen en ondersteunt de sociale cohesie in de wijk Venserpolder. Tijdens de coronacrisis groeiden ze stormachtig door het opzetten van…
Lees verder

Stichting WIJs Bijles

WIJs Bijles is een Amsterdamse stichting die kansenongelijkheid tegengaat door bijles toegankelijk te maken voor alle kinderen, waarbij ouders ook bijdragen aan de bijles van een ander kind. Opgericht door…
Lees verder