Stichting ProFor

Wij hebben als missie om individuen en gezinnen te helpen, zodat zij hun achterstandsproblematiek aanpakken en oplossen en gaan participeren in de Nederlandse samenleving. De achterstanden betreffen vooral gezondheid, financiële situatie, taal en de afstemming met instanties.

De aanpak van achterstandsproblematiek is primair een verantwoordelijkheid van de hulpvrager; de rol van ProFor is helpen, adviseren en stimuleren vanuit een positieve insteek.

De doelgroep van ProFor wordt gevormd door personen en gezinnen in Amsterdam en omgeving, die kampen met achterstandsproblematiek, met name op de gebieden gezondheid, financiën, taal en contacten met instanties. De achterstandsproblematiek kan de integratie in de Nederlandse (Amsterdamse) samenleving belemmeren.

Kwetsbare doelgroep en personen die al jarenlang in Nederland wonen, een baan en sociaal netwerk hebben, maar door omstandigheden (zoals verlies baan, ziekte) zijn vastgelopen. ProFor heeft jarenlange expertise met deze doelgroep die bestaat uit personen uit Centraal Amerika (zoals Antillianen en Spaanstaligen), Afrika en Azië.

Dit geldt ook voor minder zichtbare en niet-geïntegreerde groepen, zoals ongedocumenteerden of personen die oorspronkelijk uit Italië en Spanje komen. Kenmerkend is dat men zelf oplossingen wil zoeken en dat ProFor wordt benaderd om drempels te overwinnen, waarna men zelf weer verder kan.

www.profor.nl

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder