Stichting The Rock Foundation

Stichting The Rock Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van mensen in nood. We ondersteunen vluchtelingen en hun kinderen, daklozen en anderen die hulp nodig hebben in onze gemeenschap. Onze financiële ondersteuning komt van subsidies, donaties en contributies van onze leden en we werken samen met andere organisaties om onze impact te vergroten.

Onze toekomstplannen omvatten het uitbreiden van onze activiteiten en het bereiken van een grotere impact in onze gemeenschap. We willen ons blijven richten op het ondersteunen van vluchtelingen en hun kinderen, daklozen, en anderen die hulp nodig hebben. We willen ons werk uitbreiden naar nieuwe gebieden en meer mensen bereiken die onze hulp kunnen gebruiken.

Daarnaast willen we ook nieuwe partnerschappen aangaan met organisaties en bedrijven die dezelfde doelen nastreven als wij. We geloven dat samenwerking ons kan helpen om onze impact te vergroten en meer mensen te helpen die het hard nodig hebben.

We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en om een positieve verandering teweeg te brengen in onze gemeenschap en daarbuiten. We zijn dankbaar voor de steun van onze gemeenschap en kijken uit naar een toekomst waarin we samen kunnen werken om een verschil te maken in het leven van anderen.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder