Straatvisie Don Bosco

Zainab Mohabbat is ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Straatvisie Don Bosco. Samen met meerdere jongeren zet zij zich in om thuis- en dakloze jongeren in de stad te helpen. Jim Joosten van Straatvisie Don Bosco heeft dit mede mogelijk gemaakt. Zainab heeft met haar werk voor Straatvisie de Omarmprijs Jong 2021 gewonnen.

Straatvisie Don Bosco

Straatvisie zet zich in voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het doel is; visie van de straat koppelen aan beleidsmakers die daarmee de omgeving van dak- of thuisloze jongeren kunnen verbeteren. Afgelopen jaren is dat idee gegroeid naar meer verbinding. Dus dakloze jongeren in contact brengen met jongeren uit andere leefwerelden zoals studenten en jonge professionals. Jim geeft aan dat het werk van Straatvisie niet mogelijk is zonder begeleiding van de gemeente en financiële steun.

De inzet van Zainab

Zainab is gevraagd mee te denken aan een StraatApp. Zainab; ‘Ik heb zelf op straat gestaan. Ik realiseerde mij dat een App die je kan gebruiken zonder internet heel handig is. Een App voor verschillende dingen die je echt nodig hebt en waar je aan moet denken als je op straat staat’. Samen met meerdere jongeren heeft zij de App vormgegeven en is het op de markt gekomen.

Daarnaast organiseert Zainab activiteiten en inspraakmomenten en geeft zij workshops over empowerment, waar ze haar eigen ervaringen in meeneemt.

Effect van de omarmprijs

De erkenning voor het werk van Straatvisie is mooi. De prijs is natuurlijk leuk, maar het is al mooi te mogen deelnemen aan zo een event, vertelt Jim. Met de prijs zijn de huidige activiteiten voortgezet.

Wensen voor de toekomst

Jim; ‘De wens van Straatvisie is om als organisatie te groeien. Er zijn veel jongeren die wij niet bereiken in de stad. Die we wel kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en in wat zij doormaken’.

Zainab; ‘Mijn persoonlijke wensen voor de toekomst is om samen met de jongeren en de verschillende organisaties meer bewustzijn te creëren. We noemen dakloze jongeren een ‘kwetsbare doelgroep’, maar geef het mooiere naam. Het zijn talenten die nog moeten bloeien.  Jongeren moeten inzien dat zij er niet alleen voor staan’. Voor Zainab is het belangrijk om met jongeren in gesprek te gaan en veiligheid voor hen te creëren. En het is belangrijk om de doelgroep zelf te laten spreken over hun situatie in plaats van over de doelgroep te spreken. ‘Spreek niet over ze, spreek met ze’, vult Jim aan.

Meer interessante berichten

Het Afvalpaleis

Het Afvalpaleis is een locatie in Amsterdam Oost waar gebouwd wordt aan een duurzame community met de buurt. Er is een huiskamer waar iedereen de hele dag in en uit…
Lees verder

Ateliers Naturelle

Vrouwen uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West doorlopen een co-creatieproces samen met kunstenaars. Vanuit de leefwereld van de vrouwen gaan ze gezamenlijk maken. Uiteindelijk is het punt op de horizon…
Lees verder

De Parade tegen Dakloosheid

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én…
Lees verder

Buurtmoeders moederskracht

Moederskracht organiseert activiteiten voor vrouwen en senioren vanuit de visie dat een mens pas tot bloei komt door het contact met de ander. Als mensen elkaar ontmoeten worden verhalen verteld…
Lees verder